Rekruttering 2021

Et av høydepunktene for korpset er utdeling av instrumenter til nye aspiranter. Koronasituasjonen gjorde at det ble en en spesiell vår i 2020, som la begrensninger for opplegget rundt rekruttering av nye medlemmer. Selv om vi i et normalår rekrutterer ca 30 nye aspiranter, var det likevel ekstra stas, da 15 spente og håpefulle aspiranter fikk sine instrumenter ved oppstarten etter sommerferien i fjor.

Nytt år og nye muligheter, men også i år vil rekrutteringsopplegget være preget av koronaen. Likevel kan vi heldigvis i år inviterer barn fra 2. trinn, og oppover og som synes korps høres spennende ut, til følgende aktiviteter i perioden april-mai:


 • Besøk på skolene våre - Byåsen, Dalgård og Stavset

 • Kom og Hør

 • Kom og Spill

Meld interesse eller ta kontakt på post@bsmk.no om du har spørsmål.


Kom og Hør

Torsdag 22. april inviterer vi elever fra 2. trinn og oppover ved skolene Byåsen, Dalgård og Stavset til å høre aspirantkorpset vårt.

Sted: Inneamfiet ved Byåsen skole

Tid: 18.25/ 18.40/ 19.05 (justerte tidspunkter ift. flyer).

Av hensyn til smittevernet må vi dele opp i 3 grupper og gjennomføre påmelding. Du melder deg på via en av de 3 arrangementene Kom og Hør 1-3 på facebook-siden vår: https://www.facebook.com/byasenskolemusikkorps/.

Her finner du også litt praktisk informasjon.


Kom og Spill

Torsdagene 29. april, 6. mai og 20. mai inviterer vi til Kom og Spill. Her vil det bli mulig å prøve instrumenter, i tillegg til at det blir en kort presentasjon av hvert enkelt instrument vi har i korpset. Invitasjonen går primært til elever fra 2. trinn og oppover ved skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Sted: Inneamfiet ved Byåsen skole

Tid: 17.00

Av hensyn til smittevernet, må vi ha påmelding til arrangementene, og vi må sette en begrensing på 18 deltakere per arrangement. Du melder deg på via en av de 3 arrangementene Kom og Spill 1-3 på facebook-siden vår: https://www.facebook.com/byasenskolemusikkorps/.

Her finner du også litt praktisk informasjon.


Instrumentønsker og innmelding 2021

Nye aspiranter kan komme med ønske om hvilket instrument de vil spille på, og i 2021 kan de legge inn ønske om følgende instrumenter:

 • Fløyte

 • Klarinett

 • Saksofon

 • Kornett

 • Valthorn

 • Trombone

 • Baryton/Tuba

 • Slagverk

Du kan lese litt mer om instrumentene under.

Instrumentønsker leveres i forbindelse med Kom & Spill 20. mai. Alternativt, om du ikke kan komme, sendes til post@bsmk.no innen 20. mai.

Instrumentfordeling og innmelding i korpset og kulturskolen blir torsdag 27. mai. Da får de nye aspirantene vite hvilket instrument de skal spille i korpset. Mens foreldrene får hjelp til innmelding i korpset og musikkskolen, får de nye aspirantene lære mer om instrumentet de skal spille av eldre musikanter i korpset. Instrumentet får de utdelt på første øvelse i høst (16.08.21).

Vi håper på lettelse i smittevern, slik at vi kan samle alle de nye aspirantene og deres foreldrene samtidig. Dersom dette ikke blir mulig, deler vi i 2 eller flere grupper, påmelding på dette vil da komme på Facebook.

Flyer

Flyer Rekruttering 2020.pdf
Flyer Rekruttering 2021.pdf

Glade Musikanter

Aspirantkorpset vårt skoleåret 2019-2020. De var litt over tjue stykker, fordelt på mange instrumenter.

Alle er like viktige!

Alle musikantene er like viktig i korpset, uansett alder. De eldre hjelper de yngre, både med instrument og sosialisering, noe som gir et godt miljø, der trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige grunnpilarer.

Vi har ingen reservebenk!!!! Alle er alltid med!!!

Kort om instrumentene

Fløyte

I korpset vårt spiller vi tverrfløyte. Den er en del av treblåserfamilien, selv om den ikke lages av tre lengre.

I hovedkorpset er det noen få som også får spille en mindre tverrfløyte, nemlig pikkoloen. Den lager de høyeste tonene i korpset.

Begge blåses fra siden, har klaffer og spilles med 2 hender.

Klarinett

Klarinett, eller “lakrisstang” som noen kaller det, er et treblåsinstrument.

Klarinetten finnes i flere varianter, fra de som lager de helt lyse tonene til de som lager de veldig mørke. Det brukes såkalt flis på munnstykket til klarinettene. De har alle klaffer og de spilles med begge hendene.

Det er veldig mange i korpset som spiller klarinett.

Saksofon

Saksofonen er det yngste instrument vi har i korpset.

Den teller også som treblås, fordi brukes flis i munnstykket.

Saksofonen finnes også i forskjellige størrelser.

Med saksofonen kan du lage veldig mange forskjellige lyder, og den spilles med begge hendene.

Kornett

Kornetten er et messingblåseinstrument.

Den har tre ventiler og form som en trompet. Kornetten er det minste messinginstrument som spilles i korpset, og sammen med trompeten omtales de som småmessing.

Flere som spiller kornett i aspirantkorpset, får bytte til trompet i hovedkorpset.

Valthorn

Valthornet er det lengste instrument i korpset, heldigvis er det snudd mange ganger rundt, eller hadde det vært alt for lenge for å spiller på.

Valthornet lager veldig fine, varme toner og blir derfor spilt i både korps og orkester. Det kalles også for et klassisk instrument.

Trombone

Trombonen tilhører messingblåsinstrumentene.

Den er det eneste messingblåsinstrumenter som ikke har ventiler, som man trykker ned. Den har i stedet en sleide, som man drar ut og inn.

Trombonen finnes i flere størrelser, hvor de største kan lage veldig mørke toner.

Baryton og Tuba

Barytonen er “lillebroren” til tuba, som er det største messinginstrumentet i korpset.

Tubaen kan lage veldig dype toner, slik at det kiler i magen. Barytonen er mer et melodiinstrument enn tubaen.

Begge finnes i mange forskjellige størrelser. De fleste som har lyst å spille Tuba, begynner på baryton.

Slagverk

Slagverk er det mest mangfold av rytmeinstrumenter.

Sammen med dirigenten er slagverk viktig for å holde rytme og takt i korpset.

Som slagverker, må lære du å beherske mange forskjellige instrumenter. Slagverk spilles i alle korpsene våre.

Noen aktiviteter i korpset

Konkurranser

Byåsen Skolemusikkorps deltar hvert år i en eller flere konkurranser eller arrangement for skolekorps.

Trøndersk Mesterskap

Her hender det vi får en og annen pokal eller premiering. Byåsen skolemusikkorps deltar i tradisjons tro hvert år i Trøndersk mesterskap. Alle våre "tre korps" deltok i 2020.


Utmerkelser

Musikantene får etter hvert endt år, utmerkelser for året. Disse er i form av medaljer, stjerner, euapletter, snorer og annet. Det hender de også får medaljer for andre store utmerkelser gjennom året.

Høytider

Byåsen spiller adventskonsert for venner og kjente, samt spiller julen inn (Hovedkorps og Juniorkorps2) på julaften i Byåsen Kirke.

17. mai

Korpset spiller i barnetoget og i lokalmiljøet på Byåsen på 17. mai.

Seminar, turer, feiring og sosialt

Gjennom året er det også andre arrangement som feiringer, korpsfester, seminar og turer.

Vi øver forøvrig på torsdager på Byåsen Skole og følger skolekalenderen.