Om BSMK

Hvem er vi?

Korpset ble stiftet 23.april 1948.

Består pt i overkanten av 100 spillende musikanter.

Her vil det komme mer informasjon om korpset.

Et korps blir til

Her kommer historien bak korpset.